ALBUM PHOTO DES CHIENS NES A L'ELEVAGE
Wakame
Wakame et son frère Ken'Go sur le terrain d'Agility
Raikwa avec son fils Akumo
Akumo
Okinawa
Takeo
Wakame
Togan & Wakame