ALBUM PHOTO DES CHIENS NES A L'ELEVAGE
Les Akitas en balade
Kyokkumi
Tsukiyo et sa fille Kyokkumi
Wakame et Takeo.
Wakame
Takeo.