ALBUM PHOTO DES CHIENS NES A L'ELEVAGE
Tsukiyo et son papa Togan
Tsukiyo et sa copine Taranis
Tsukiyo à 5 mois